Προσαρμοσμένη Καρδιαγγειακή Άσκηση

Στο Body Solutions πιστεύουμε ακράδαντα ότι για τη συμμετοχή ενός ασκούμενου σε δραστηριότητες που προάγουν την καρδιαγγειακή ευρωστία (τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι…) δεν αρκεί μόνο η επιβεβλημένη και καθιερωμένη ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου.

Για αυτό το λόγο και όπου κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζουμε και καθοδηγούμε την καρδιαγγειακή άσκηση σε διάδρομο ή στατικό ποδήλατο λαμβάνοντας πάντα υπόψιν εκτός από το καρδιαγγειακό στρες και το μυοσκελετικό.
Κόστος για διάδρομο
1 € / 15'
Κόστος για ποδήλατο
0,5 € / 15'
Διαθεσιμότητα
Δευτέρα έως Σάββατο

Τι να έχετε
μαζί σας

η ομαδα