Μέτρα προστασίας και προδιαγραφές λειτουργίας

Μέτρα προστασίας και προδιαγραφές λειτουργίας

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στα πλαίσια πρόληψης και μείωσης των πιθανοτήτων νόσησης από τον Covid -19 και την εποχική γρίπη έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Τη συστηματική, στοχευμένη απολύμανση των επιφανειών και των μηχανημάτων  του γυμναστηρίου με κατάλληλο αντισηπτικό.
  2. Την τοποθέτηση 9 επιτοίχιων σταθμών αντισηψίας χεριών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
  3. Την τοποθέτηση 5 επιτοίχιων σταθμών με αντισηπτικά μαντήλια αντικειμένων και επιφανειών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
  4. Την περιοδική χρήση εκνεφούμενου απολυμαντικού επιφανειών  για την πλήρη απολύμανση όλων των επιφανειών του γυμναστηρίου.
  5. Τον επαρκή αερισμό του χώρου με μηχανικά μέσα καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας. Όλος ο αέρας του χώρου ανανεώνεται τουλάχιστον 2,5 φορές την ώρα.
  6. Τη μείωση του μέγιστου αριθμού ασκούμενων ανά ώρα στο χώρο κατά 2 άτομα, εξασφαλίζοντας επιφάνεια τουλάχιστον 20 τ.μ. για κάθε άτομο.
  7. Την εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον 2 μ. ανάμεσα σε κάθε σταθμό άσκησης.
  8. Τη χρήση μάσκας από το προσωπικό.
  9. Τη δημιουργία και αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλου ενεργειών κατά την είσοδο όλων των μελών και του προσωπικού στο Body Solutions.