Μέτρα προστασίας και προδιαγραφές λειτουργίας

Μέτρα προστασίας και προδιαγραφές λειτουργίας

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στα πλαίσια πρόληψης και μείωσης των πιθανοτήτων νόσησης από τον Covid -19 και την εποχική γρίπη έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Την τοποθέτηση 9 επιτοίχιων σταθμών αντισηψίας χεριών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
  2. Την τοποθέτηση 6 επιτοίχιων σταθμών με απολυμαντικά μαντήλια αντικειμένων και επιφανειών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
  3. Τον επαρκή αερισμό του χώρου με μηχανικά μέσα καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας. Όλος ο αέρας του χώρου άσκησης ανανεώνεται τουλάχιστον 5 φορές την ώρα.
  4. Την εγκατάσταση και ολοήμερη λειτουργία καθαριστών αέρα με φίλτρο HEPA H13 που φιλτράρουν όλο τον αέρα του χώρου άσκησης τουλάχιστον 4 φορές την ώρα.
  5. Την εξασφάλιση επιφάνειας 20τμ. κατ’ ελάχιστο για κάθε άτομο στο χώρο άσκησης.
  6. Την εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον 2 μ. ανάμεσα σε κάθε σταθμό άσκησης.
  7. Τη χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους ασκούμενους.
  8. Την τοποθέτηση απολυμαντικού ταπέτου.
  9. Τη δημιουργία και αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλου ενεργειών κατά την είσοδο στο Body Solutions.