Μέτρα προστασίας και προδιαγραφές λειτουργίας

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στα πλαίσια πρόληψης και μείωσης των πιθανοτήτων νόσησης από τον Covid -19 και την εποχική γρίπη έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Την τοποθέτηση 9 επιτοίχιων σταθμών αντισηψίας χεριών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
  2. Την τοποθέτηση 6 επιτοίχιων σταθμών με απολυμαντικά μαντήλια αντικειμένων και επιφανειών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
  3. Τον προβλεπόμενο αερισμό του χώρου με μηχανικά μέσα.
  4. Την εγκατάσταση και λειτουργία καθαριστών αέρα με φίλτρο HEPA H13.
  5. Την εξασφάλιση επιφάνειας 15 τμ. κατ’ ελάχιστο για κάθε άτομο στο χώρο άσκησης.
  6. Την τοποθέτηση απολυμαντικού ταπέτου.
  7. Τον προβλεπόμενο  εμβολιασμό των εργαζομένων.