Μέτρα προστασίας και προδιαγραφές λειτουργίας

Μέτρα προστασίας και προδιαγραφές λειτουργίας

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στα πλαίσια πρόληψης και μείωσης των πιθανοτήτων νόσησης από τον Covid -19 και την εποχική γρίπη έχουμε προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Την τοποθέτηση 9 επιτοίχιων σταθμών αντισηψίας χεριών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
 2. Την τοποθέτηση 6 επιτοίχιων σταθμών με απολυμαντικά μαντήλια αντικειμένων και επιφανειών σε στρατηγικά σημεία του χώρου.
 3. Τον προβλεπόμενο αερισμό του χώρου με μηχανικά μέσα.
 4. Την εγκατάσταση και λειτουργία καθαριστών αέρα με φίλτρο HEPA H13.
 5. Την εξασφάλιση επιφάνειας 20τμ. κατ’ ελάχιστο για κάθε άτομο στο χώρο άσκησης.
 6. Την εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον 2 μ. ανάμεσα σε κάθε σταθμό άσκησης.
 7. Την υποχρεωτική χρήση μάσκας τύπου FFP2 από το προσωπικό και τους ασκούμενους.
 8. Την τοποθέτηση απολυμαντικού ταπέτου.
 9. Τη δημιουργία και αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλου ενεργειών κατά την είσοδο στο Body Solutions.
 10. Τον πλήρη εμβολιασμό ασκουμένων και εργαζομένων.
 11. Την διενέργεια 2 rapid test κάθε εβδομάδα απο όλους του εργαζόμενους στο Body Solutions.