Μυοσκελετική Διερεύνηση

Το πρόγραμμα κάθε νέου ασκούμενου σχεδιάζεται αποκλειστικά και μόνο μετά από Μυοσκελετική Διερεύνηση και Λήψη Ιστορικού. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 60' και εξυπηρετεί τη συλλογή των πρώτων απαραίτητων πληροφοριών για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος σωματικής άσκησης.
Κόστος
50 €
Διάρκεια
60'
Διαθεσιμότητα
Κατόπιν συνεννόησης

Τι να έχετε
μαζί σας