Σπύρος Μιχαλούδης


Σπύρος Μιχαλούδης

Στη μέχρι σήμερα συνεργασία μου με το Γιώργο βρήκα: εξειδίκευση στη γνώση, καθοδήγηση για την επίτευξη του στόχου, εμπιστοσύνη, προσήλωση, συνέπεια, και αποτέλεσμα!