Αθανάσιος Ζεϊμπεκάκης
Τα προβλήματα.

  1. Μετά από 2 ώρες τρεξίματος εμφάνιζα πόνο στη λαγονοκνημιαία ταινία που προοδευτικά με ανάγκαζε να διακόψω τον αγώνα.
  2. Κατά τη βραδινή κατάκλιση εμφάνιζα έντονους πόνους στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις που με δυσκόλευαν ακόμα και να κοιμηθώ.
    Είχα δοκιμάσει διάφορες τεχνικές και θεραπείες για την επίλυση του προβλήματος χωρίς αποτέλεσμα.

Στο Body Solutions ο Γιώργος με καθοδήγησε με μικρά και σίγουρα βήματα στην επίλυση και των 2 προβλημάτων απρόσμενα γρήγορα.

Μυοσκελετικη διερευνηση
Για κάθε νέο ασκούμενο διεξάγουμε πρώτα εξατομικευμένη μυοσκελετική διερεύνηση και λήψη ιστορικού