αριστέα πρωτονοταρίου
Σχεδόν ένας μήνας στο Body Solutions με τον Γιώργο Γεωργά και ήδη έχω πειστεί για την εκπληκτική δουλειά του και τις εξαιρετικές γνώσεις του. Είναι απίστευτο το πώς μέσα σε έναν μικρό χώρο μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη δουλειά!!! Thank you!!!

Μυοσκελετικη διερευνηση
Για κάθε νέο ασκούμενο διεξάγουμε πρώτα εξατομικευμένη μυοσκελετική διερεύνηση και λήψη ιστορικού