1. Οι συνεδρίες με συμμετοχή μέχρι και 4 ατόμων προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων.

2. Οι ατομικές συνεδρίες προγραμματίζονται τηλεφωνικά.

3. Οι συνεδρίες είναι διάρκειας 60 λεπτών με ταυτόχρονη παραμονή στον χώρο από 1 έως και 4 ασκούμενους, που επιβλέπονται από 2 Πτυχιούχους επιστήμονες της άσκησης.

4. Η ακύρωση συνεδρίας σε διάστημα μικρότερο των 6 ωρών πριν από την προκαθορισμένη ώρα, μπορεί να επιφέρει πλήρη χρέωση.

5. Κατά την είσοδο στο χώρο, οι ασκούμενοι πρέπει να έχουν:

  • Ευπρεπή και καθαρή αθλητική ένδυση.
  • Καθαρά αθλητικά υποδήματα.
  • Δοχείο νερού με προστατευόμενο στόμιο.
  • Πετσέτα.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η χρήση πετσέτας για την κάλυψη των επιφανειών στις οποίες ξαπλώνετε ή κάθεστε. Η πετσέτα μπορεί να αποθηκευτεί μόνο στο ατομικό ερμάριο του χώρου άσκησης. Για την κάλυψη των επιφανειών που ξαπλώνετε ή κάθεστε, το Body Solutions παρέχει κατάλληλο πλαστικοποιημένο χαρτί.

6. Κατά την είσοδο στο χώρο, οι ασκούμενοι πρέπει να ακολουθούν πιστά το πρωτόκολλο εισόδου.

7. Οι ασκούμενοι πρέπει να φροντίζουν την ατομική τους καθαριότητα και υγιεινή.

8. Το Body Solutions διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών σε κάθε μέλος το οποίο συστηματικά παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες.

9. Το Body Solutions διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας του.