θεραπευτική γυμναστική

Exercise is medicine;

Exercise is medicine;

Μερικές σκέψεις: 1) Η λέξη medicine στην ελληνική γλώσσα έχει 2 ερμηνείες. Ιατρική και φάρμακο.   2) Exercise is medicine; Ωραία πρόταση ”Δούρειος ίππος” ώστε

Γυμναστική στην τρίτη ηλικία

Η γυμναστική στην τρίτη ηλικία φαίνεται να αποτελεί μια από τις καλύτερες επιλογές για την διατήρηση της αυτονομίας του ατόμου. Κάτι που έμαθα από νωρίς