Υπηρεσίες

Εξατομικευμένη άσκηση

 

Το Body Solutions παρέχει αποκλειστικά και μόνο εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης με αντιστάσεις διάρκειας 60′. Ο κυρίως χώρος άσκησης είναι 120τ.μ και φιλοξενεί ταυτόχρονα μέχρι 4 ασκούμενους. Δύο πτυχιούχοι επιστήμονες της άσκησης επιβλέπουν μέχρι και 4 ασκούμενους.

Το πρόγραμμα κάθε ασκούμενου είναι εξατομικευμένο και σχεδιάζεται μετά από την λήψη ιστορικού και μυοσκελετική αξιολόγηση διάρκειας 60′. Κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα έχει δυναμική μορφή και ο επιστήμονας φυσικής αγωγής το τροποποιεί σύμφωνα με τις δυνατότητες του ασκούμενου στην εκάστοτε συνεδρία. Σε κάθε συνεδρία καταγράφονται  όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση και τις επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν.