Υπηρεσίες

Εξατομικευμένη άσκηση

 

Το Body Solutions παρέχει αποκλειστικά και μόνο εξατομικευμένα προγράμματα σωματικής άσκησης με αντιστάσεις. Η διάρκεια κάθε  συνεδρίας ανέρχεται στα 60′. Τουλάχιστον 2 επιστήμονες της άσκησης με εξειδίκευση στην προπόνηση αντιστάσεων επιβλέπουν και καθοδηγούν μέχρι και 4 ασκούμενους. Εναλλακτικά και όπου κρίνεται απαραίτητο, παρέχουμε και ατομικές συνεδρίες.

Το πρόγραμμα κάθε ασκούμενου σχεδιάζεται μετά από την λήψη ιστορικού και μυοσκελετική αξιολόγηση διάρκειας 60′. Κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα έχει δυναμική μορφή και τροποποιείται σύμφωνα με τις δυνατότητες του ασκούμενου στην εκάστοτε συνεδρία. Σε κάθε συνεδρία γίνεται λεπτομερής καταγραφή όλων των πληροφορίων που σχετίζονται με την απόδοση και τις επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν.