Υπηρεσίες

Εξατομικευμένη άσκηση

 

Το Body Solutions παρέχει αποκλειστικά και μόνο εξατομικευμένα προγράμματα σωματικής άσκησης με αντιστάσεις. Η διάρκεια κάθε  συνεδρίας ανέρχεται στα 60′. Τουλάχιστον 2 πτυχιούχοι επιστήμονες της άσκησης με εξειδίκευση στην προπόνηση αντιστάσεων επιβλέπουν και καθοδηγούν μέχρι και 4 ασκούμενους. Εναλλακτικά και όπου κρίνεται απαραίτητο, παρέχουμε και ατομικές συνεδρίες.

Το πρόγραμμα κάθε ασκούμενου σχεδιάζεται αποκλειστικά και μόνο μετά από λήψη ιστορικού και μυοσκελετική αξιολόγηση διάρκειας 60′. Η παραπάνω διαδικασία αυξάνει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του προγράμματος που δημιουργούμε για κάθε ασκούμενο.