Αποποίηση ευθύνης: Καμία πληροφορία σε αυτό το κανάλι δεν πρέπει να λαμβάνεται ως προσωπική συμβουλή για την σωματική άσκηση με αντιστάσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία με θέμα την σωματική άσκηση με αντιστάσεις απευθυνθείτε στον νόμιμο επαγγελματία επιστήμονα της άσκησης.
Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο Video Ασκήσεων