Οι υπηρεσίες του Body Solutions αφορούν άτομα που:

  1. Έχουν αποδεχτεί ότι δεν έχουν επαρκή γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό και την σωστή εφαρμογή ενός προγράμματος σωματικής άσκησης με αντιστάσεις.
  2. Είναι έτοιμα να δεχθούν βοήθεια και να συνεργαστούν με ειδικούς επιστήμονες στην σωματική άσκηση με αντιστάσεις.
  3. Είναι έτοιμα να δεσμευτούν συνειδητά σε μια συστηματική καθοδηγούμενη προσπάθεια για την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων.
  4. Αποζητούν ασφάλεια και αποδοτικότητα σε κάθε συνεδρία σωματικής άσκησης.
  5. Έχουν κατανοήσει συνήθως μέσα από δυσάρεστες βιωματικές διαδικασίες,  την διαφορά ανάμεσα στον αθλητισμό και στην σωματική άσκηση.
  6. Έχουν κατανοήσει ότι η υπερνίκηση μεγαλύτερης αντίστασης κατά την εκτέλεση των ασκήσεων δεν είναι αυτοσκοπός.
  7. Έχουν κατανοήσει ότι η σωματική άσκηση με αντιστάσεις καθώς και η καρδιαγγειακή άσκηση δεν είναι αποδοτικοί και ενδεδειγμένοι τρόποι για την μείωση του σωματικού βάρους.
  8. Έχουν κατανοήσει ότι τα ευεργετικά οφέλη της σωματικής άσκησης με αντιστάσεις δεν αναιρούνται ακόμα και αν δεν χάσουν 1 γρ σωματικού λίπους.
  9. Έχουν αποδεχτεί ότι δεν χρειάζεται  να τους αρέσει η σωματική άσκηση με αντιστάσεις για να γίνει μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας τους.