Οι υπηρεσίες του Body Solutions αφορούν άτομα που:

  • Επιθυμούν να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.
  • Κατανοούν ότι δεν έχουν επαρκή γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό και την σωστή εφαρμογή ενός προγράμματος σωματικής άσκησης με αντιστάσεις.
  • Αποζητούν την μέγιστη ασφάλεια και αποδοτικότητα σε κάθε συνεδρία σωματικής άσκησης.
  • Αντιλαμβάνονται, συνήθως μέσα από δυσάρεστες βιωματικές διαδικασίες,  την διαφορά ανάμεσα στον αθλητισμό και στην σωματική άσκηση.
  • Αποδέχονται ότι δεν είναι κακό ή περίεργο να μην σου αρέσει η γυμναστική.
  • Αναγνωρίζουν την  καθοριστική σημασία της συστηματικής δέσμευσης για την επίτευξη ή προσέγγιση κάθε στόχου. 
  • Είναι έτοιμα να αναλάβουν την αυτοδιαχείριση της μυοσκελετικής και καρδιαγγειακής τους ευρωστίας.