Οι υπηρεσίες του Body Solutions αφορούν άτομα που:

  1. Αποδέχονται ότι δεν έχουν επαρκή γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό και την σωστή εφαρμογή ενός προγράμματος σωματικής άσκησης με αντιστάσεις.
  2. Επιθυμούν να συνεργαστούν με ειδικούς επιστήμονες της σωματικής άσκησης με αντιστάσεις.
  3. Δεσμεύονται συνειδητά σε μια συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων.
  4. Προτεραιότητα τους είναι η ασφάλεια σε κάθε συνεδρία.
  5. Διακρίνουν την διαφορά ανάμεσα στον αθλητισμό και στην σωματική άσκηση.
  6. Κατανοούν ότι η χρήση μεγαλύτερης αντίστασης δεν είναι αυτοσκοπός.
  7. Γνωρίζουν ότι η σωματική άσκηση δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μείωση του σωματικού βάρους.
  8. Γνωρίζουν ότι τα ευεργετικά οφέλη της σωματικής άσκησης δεν αναιρούνται ακόμα και αν δεν χάσουν 1 γρ σωματικού λίπους.
  9. Αποδέχονται ότι δεν είναι απαραίτητο  να τους αρέσει η σωματική άσκηση για να γίνει μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας τους.