Ροπή, Μοχλοβραχίονας & Είδη Μοχλών στην προπόνηση αντιστάσεων

Στο ηλεκτρονικό σεμινάριο, Ροπή, Μοχλοβραχίονας & Είδη Μοχλών, οι επιστήμονες της άσκησης και της φυσικοθεραπείας έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν απαραίτητες γνώσεις φυσικής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση:

1) Για την δημιουργία ”εύστοχων” ασκήσεων και κατ’ επέκταση προγραμμάτων σωματικής άσκησης με αντιστάσεις.

2) Για τον έλεγχο & διαχείριση των τεχνικών παραμέτρων των ασκήσεων με αντιστάσεις σε σχέση με την σωματομετρία και τις ανατομικές ιδιομορφίες του εκάστοτε πελάτη.

3) Για την σωστή, τεχνική καθοδήγηση του εκάστοτε πελάτη.

4) Για την ανάπτυξη και εφαρμογή κριτικής σκέψης για όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ασκήσεις και τον εξοπλισμό άσκησης.

Για την πλήρη κατανόηση και πρακτική αξιοποίηση του σεμιναρίου, είναι απαραίτητη η γνώση – κατανόηση:

Όροι & Προϋποθέσεις

Με την αγορά κάθε ηλεκτρονικού σεμιναρίου μέσω του διαδικτυακού τόπου, δηλώνετε ρητά πως είστε κάτοχος πτυχίου της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το πωλούμενο προϊόν απευθύνεται σε επαγγελματίες ειδικούς με καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό. Η χρήση του προϊόντος αυτού είναι προσωπική και επιτρέπεται περιοριστικά και μόνο για εσάς που το αγοράζετε και για την εκπαίδευσή σας. Απαγορεύεται η μεταπώλησή του, η αντιγραφή του, η αναδημοσίευσή του και η δημόσια ή άλλη χρήση του για οποιοδήποτε σκοπό, είτε εμπορικό είτε όχι, ή για οποιαδήποτε διαφημιστική/προωθητική ενέργεια.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο Δικαιούχος, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες αποζημιώσεις, ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προσώπων ή περιουσίας ή αξίωση, ακόμη και τρίτων προσώπων, τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τα προς πώληση προϊόντα, με τη χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή του Υλικού, ανεξαρτήτως εάν ο Δικαιούχος ή τα παραπάνω πρόσωπα είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

Αγορά

Μπορείτε να αγοράσετε το σεμινάριο μεταφέροντας το ποσό των 200 ευρώ στους κάτωθι εμπορικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα Πειραιώς: GR3501720780005078090315053

Alpha Bank: GR2901401450145002002014534

Όνομα δικαιούχου: Γεωργάς Γεώργιος

Αιτιολογία – μήνυμα προς δικαιούχο: Σεμινάριο Μηκοδυναμικής

Με την ολοκλήρωση της εξόφλησης απαιτείται να στείλετε e-mail στο info@bodysolutions.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Όνομα και Επίθετο
 2. Ημερομηνία γέννησης
 3. Όνομα πατρός
 4. Διεύθυνση και περιοχή κατοικίας
 5. Τηλέφωνο
 6. e-mail που επιθυμείτε να λάβετε το προϊόν

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση  τιμολογίου:

 1. Επωνυμία επιχείρησης
 2. Δραστηριότητα
 3. ΑΦΜ
 4. ΔΟΥ
 5. Διεύθυνση έδρας

Αποστολή προϊόντος

Το προϊόν σας αποστέλλεται  με τη μορφή pdf στο e-mail που έχετε δηλώσει το αργότερο εντός 6 ωρών από την ώρα αποστολής του e-mail με τα  απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση παραστατικού.