μηκοδυναμική σχέση

Μηκοδυναμική & Ταχοδυναμική Σχέση

 1. Για ποιο λόγο μπορεί να ενδιαφέρει τον επαγγελματία της άσκησης η μηκοδυναμική σχέση;
 2. Είναι εφικτή η πρακτική αξιοποίηση της μηκοδυναμικής σχέσης στην προπόνηση αντιστάσεων με αυτούσια μεταφορά των επιστημονικών ευρημάτων που την συνθέτουν;
 3. Ποια μπορεί να είναι η μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή τους μήκους των συσταλτών στοιχείων σε έναν διαρθρικό μυ και σε τι βαθμό επηρεάζει την ικανότητα του να παράγει τάση in vivo ;
 4. Πόσο σημαντική και πρακτικά αξιοποιήσιμη είναι η παραγόμενη παθητική τάση σε θέσεις όπου ο μυς βρίσκεται σε επιμήκυνση in vivo;
 5. Πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συνεισφορά της παθητικής τάσης κατά την βάδιση, το τρέξιμο, ένα επιτόπιο άλμα..;
 6. Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς της ταχοδυναμικής σχέσης είναι ο σωστός και ποια η πιθανή πρακτική εφαρμογή της;
  • Καθώς η ταχύτητα βράχυνσης των συσταλτών στοιχείων ενός μυ αυξάνεται η παραγόμενη τάση – δύναμη μειώνεται.
  • Καθώς αυξάνεται η εξωτερική αντίσταση που καλείται να υπερνικήσει ένας μυς η ταχύτητα με την οποία βραχύνονται τα συσταλτά του στοιχεία (κατ’ επέκταση και η ταχύτητα κίνησης του μέλους) μειώνεται.

Όροι & Προϋποθέσεις

Με την αγορά κάθε ηλεκτρονικού σεμιναρίου μέσω του διαδικτυακού τόπου, δηλώνετε ρητά πως είστε πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή του Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το πωλούμενο προϊόν απευθύνεται σε επαγγελματίες ειδικούς με καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό. Η χρήση του προϊόντος αυτού είναι προσωπική και επιτρέπεται περιοριστικά και μόνο για εσάς που το αγοράζετε και για την εκπαίδευσή σας. Απαγορεύεται η μεταπώλησή του, η αντιγραφή του, η αναδημοσίευσή του και η δημόσια ή άλλη χρήση του για οποιοδήποτε σκοπό, είτε εμπορικό είτε όχι, ή για οποιαδήποτε διαφημιστική/προωθητική ενέργεια.

Περιορισμός Ευθύνης 

Ο Δικαιούχος, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες αποζημιώσεις, ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προσώπων ή περιουσίας ή αξίωση, ακόμη και τρίτων προσώπων, τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τα προς πώληση προϊόντα, με τη χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή του Υλικού, ανεξαρτήτως εάν ο Δικαιούχος ή τα παραπάνω πρόσωπα είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

Αγορά

Μπορείτε να αγοράσετε το σεμινάριο μεταφέροντας το ποσό των 150 ευρώ στον κάτωθι εμπορικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς: GR3501720780005078090315053

Όνομα δικαιούχου: Γεωργάς Γεώργιος

Αιτιολογία – μήνυμα προς δικαιούχο: Σεμινάριο Μηκοδυναμικής (webinar)

Με την ολοκλήρωση της εξόφλησης απαιτείται να στείλετε e-mail στο info@bodysolutions.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Όνομα και Επίθετο
 2. Ημερομηνία γέννησης
 3. Όνομα πατρός
 4. Διεύθυνση και περιοχή κατοικίας
 5. Τηλέφωνο
 6. e-mail που επιθυμείτε να λάβετε το προϊόν
 7. Ημέρες και ώρες που μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση  τιμολογίου:

 1. Επωνυμία επιχείρησης
 2. Δραστηριότητα
 3. ΑΦΜ
 4. ΔΟΥ
 5. Διεύθυνση έδρας

Διεξαγωγή σεμιναρίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται online μέσω skype σε πραγματικό χρόνο, το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής ορίζεται κατόπιν συνεννόησης. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 90′ και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι μέχρι 4 άτομα.