Έρευνα της Κίνας – Καρκίνος και Φυτοφαγία (Μέρος Δ’)


Έρευνα της Κίνας – Καρκίνος και Φυτοφαγία (Μέρος Δ’)

Ένα παράδειγμα προκατάληψης στην Έρευνα της Κίνας:

Campbell:

“Το σωματικό βάρος  συνδέονταν  με την πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης, επίσης η πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης συνδέονταν με την αύξηση της εμφάνισης καρκίνου και στεφανιαίας νόσου. Φαίνεται ότι το να είσαι μεγαλύτερος (σωματικά) και θεωρητικά ανώτερος, επιτυγχάνεται με πολύ μεγάλο κόστος (σελ. 102).

Η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης συνδέονταν με μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος… Ωστόσο η επίδραση αυτή αποδίδεται κυρίως στην κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης, η οποία αποτελεί και το 90% της πρωτεϊνικής  πρόσληψης των Κινέζων (σελ 103).”

Denise Minger:

“Ας διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές. Εδώ έχουμε τον Campbell να ισχυρίζεται 2 πράγματα. Μερικές παραγράφους πιο κάτω: Πρώτον ότι το σωματικό βάρος σχετίζεται με περισσότερο καρκίνο και καρδιακά νοσήματα και δεύτερον ότι το σωματικό μέγεθος στην Κίνα δεν σχετίζεται μόνο με την αυξημένη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης, αλλά επίσης με μια ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης. Στην πραγματικότητα ο σύνδεσμος ανάμεσα στο σωματικό μέγεθος και κατανάλωση  φυτικής πρωτεΐνης  είναι ισχυρότερος απ’ ότι με τη ζωική πρωτεΐνη.

Παρόλα αυτά δείτε πως ο Campbell εμπλέκει μόνο τη ζωική πρωτεΐνη με τον καρκίνο και τα καρδιακά νοσήματα. Αν ήθελε να ερμηνεύσει τα δεδομένα χωρίς προκατάληψη, η πρώτη δήλωση του  Campbell θα  ήταν έτσι:

Το σωματικό βάρος συνδέονταν με την κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης και η κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης συνδέονταν περισσότερο με την εμφάνιση καρκίνου  και  καρδιακών νοσημάτων.

Μήπως ο συντάκτης του παρέβλεψε αυτή την παράλειψη, ε; Αμέσως μετά ο Campbell παρατηρεί: Αλλά τα καλά νέα είναι αυτά: Μεγαλύτερη πρόσληψη πρωτεΐνης συνδέεται στενά με μεγαλύτερο ύψος και σωματικό βάρος. Το σωματικό βάρος γενικά συνδέεται με την κατανάλωση πρωτεΐνης και οι δύο, φυτική και ζωική είναι αποτελεσματικές. (σελ 102)

Για μισό λεπτό. Αυτά είναι τα καλά νέα. Πριν από λίγο ο Campbell δεν είχε ισχυριστεί ότι το να είσαι πιο σωματώδης επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο κόστος και την εμφάνιση περισσότερου καρκίνου και καρδιακών νοσημάτων;

Γιατί το σωματικό μέγεθος είναι κακό όταν προκύπτει από την κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης και καλό όταν προκύπτει από την κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης;

Η κατανάλωση λιγότερων ζωικών προϊόντων ισοδυναμεί με καλύτερη υγεία;

Campbell:

“Τα άτομα που κατανάλωναν τα περισσότερα ζωικά προϊόντα εμφάνιζαν τις περισσότερες χρόνιες ασθένειες. Ακόμα και η σχετικά μικρή κατανάλωση ζωικών προϊόντων συσχετίζονταν με αρνητικά αποτελέσματα. Τα άτομα που έτρωγαν τα περισσότερα φυτικά προϊόντα ήταν τα υγιέστερα και έτειναν να αποφεύγουν τα περισσότερα χρόνια νοσήματα.”

Denise Minger:

“Αυτό το συχνά επαναλαμβανόμενο απόσπασμα από την έρευνα της Κίνας είναι επιτακτικό, είναι όμως αληθινό; Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται να μην ευσταθεί. Αλλά ας προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά να δούμε αν αυτό μπορεί να είναι έγκυρο.

Με ένα ενδεικτικό πείραμα ας δούμε μια σύγκριση ανάμεσα στις πέντε πόλεις με τη χαμηλότερη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης και τις πέντε πόλεις με την υψηλότερη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης. Ένα μικρό σετ δεδομένων (10  πόλεις) φυσικά δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα και για αυτό το λόγο δεν θα χειριστώ αυτή τη σύγκριση έως αντιπροσωπευτική όλων των συλλεγμένων δεδομένων. Από τη στιγμή όμως που η μέση κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης κυμαίνονταν από σχεδόν 0 γραμμάρια (για την ακρίβεια 0,01) μέχρι 135 γρ. την ημέρα, θα πρέπει να παρατηρήσουμε μια πλήρη αντίθεση ανάμεσα στις περιοχές που είναι σχεδόν φυτοφάγοι και στις περιοχές που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης.

Στην πρώτη στήλη περιέχονται οι πόλεις που θα χρησιμοποιήσω. Οι πρώτες πέντε είναι αυτές που εμφανίζονται σχεδόν φυτοφαγικές. Οι επόμενες πέντε είναι αυτές που εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη κατά μέσο όρο κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Στη δεύτερη στήλη τα προσληφθέντα γραμμάρια ζωικής πρωτεΐνης ανά ημέρα. Στην τρίτη στήλη το ποσοστό ενέργειας (σε θερμίδες) που προσλαμβάνονταν από το λίπος και στην τέταρτη στήλη η ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών σε γραμμάρια.

County Name Animal Protein Intake (g/day) % Calories From Fat Fiber Intake (g/day)
1 Jiexiu 0.00 8.8 76.6
2 Jingxing 0.15 11.0 54.3
3 Huguan 0.19 9.8 60.4
4 Cangxi 0.25 8.6 38.7
5 Songxian 0.29 5.9 72.7
1 Tuoli 134.55 45.2 17.9
2 Xianghuang qi 23.92 16.7 29.5
3 Xiuyan 12.23 25.0 44.5
4 Baoqing 8.77 24.9 36.0
5 Wenjiang 8.10 17.6 59.5

Για να σας δώσω μια οπτική εικόνα για αυτές τις ποσότητες , τα 135 γρ. ζωικής πρωτεΐνης αντιστοιχούν στην κατανάλωση 22 μεσαίων αυγών, τα 24 γρ. ζωικής πρωτεΐνης αντιστοιχούν στην κατανάλωση τεσσάρων μεσαίων αυγών, τα 12 γρ. ζωικής πρωτεΐνης αντιστοιχούν στην κατανάλωση δύο μεσαίων αυγών και τέλος τα 9 γρ. ζωικής πρωτεΐνης αντιστοιχούν στην κατανάλωση ενός και μισού μεσαίων αυγών. Προφανώς, αυτό είναι ένα αρκετά ευρύ φάσμα, ακόμη και μεταξύ των κορυφαίων καταναλωτών ζωικής  πρωτεΐνης (Tuoli and Xianghuang qi), οπότε ίσως πρέπει να επικεντρωθούμε στη σύγκριση των δύο πόλεων με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης με τις πόλεις που εμφανίζονταν σχεδόν φυτοφαγικές.

animal protein intake
Κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης ανά χώρα
percent calories from fat
Ποσοστό θερμίδων προερχόμενο από λίπος
daily fiber intake
Καθημερινή πρόσληψη φυτικών ινών

 

Εδώ παρουσιάζονται οι συχνότητες θανάτων από σημαντικές αιτίες (ανά 1000 άτομα). Θα φυλάξω το σχολιασμό μου και απλά θα σας παρουσιάσω τα γραφήματα τα οποία θα μιλήσουν και από μόνα τους. Να θυμάστε οι πέντε πρώτες στήλες από αριστερά αντιπροσωπεύουν τις σχεδόν φυτοφαγικές χώρες ενώ οι  πέντε πρώτες στήλες από τα δεξιά αντιπροσωπεύουν τις πόλεις με την μεγαλύτερη ημερήσια κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης.

death from all cancers
Θάνατος από όλα τα είδη καρκίνου
heart attacks
Απόφραξη του μυοκαρδίου (καρδιακές προσβολές) και στεφανιαία νόσος
stroke
Καρδιακή προσβολή
diabetes
Διαβήτης
brain neurological diseases
Εγκεφαλικές και νευρολογικές βλάβες
lymphoma
Λέμφωμα
leukemia
Λευχαιμία
stomach cancer
Καρκίνος του στομάχου
breast cancer
Καρκίνος του μαστού
cervix cancer
Καρκίνος της μήτρας

Όπως μπορείτε να δείτε οι συχνότητες θανάτου και στα δύο γκρουπ είναι αρκετά παρόμοιες, με το γκρουπ που καταναλώνει μεγαλύτερες ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης να εμφανίζει ευνοϊκότερα αποτελέσματα σε ορισμένες αιτίες θανάτου (Θάνατος από όλα τα είδη καρκίνου, απόφραξη του μυοκαρδίου (καρδιακές προσβολές) και στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές και νευρολογικές βλάβες, λέμφωμα, καρκίνος της μήτρας). Αυτή η σύγκριση μπορεί να μην έχει την ιδανική  επιστημονική υπόσταση λόγω του μικρού δείγματος, αλλά υπονομεύει  κατάφωρα την εκτίμηση του  Campbell:

Τα άτομα που κατανάλωναν τα περισσότερα ζωικά προϊόντα εμφάνιζαν τις περισσότερες χρόνιες ασθένειες. Ακόμα και η σχετικά μικρή  κατανάλωση ζωικών προϊόντων συσχετίζονταν με αρνητικά αποτελέσματα. Τα άτομα που έτρωγαν τα περισσότερα φυτικά προϊόντα ήταν τα υγιέστερα και έτειναν να αποφεύγουν τα περισσότερα χρόνια νοσήματα.”

Γεωργάς:

Προσωπικά πιστεύω ότι ο Campbell  σαν ερευνητής πέτυχε και απέτυχε. Απέτυχε να αποδείξει αυτό που πίστευε αλλά πέτυχε χωρίς να το ξέρει τουλάχιστον, στο να αφαιρέσει άλλο ένα μεγάλο λίθο από τη σύγχρονη χοληστερινοφοβία και λιποφοβία.

Ακολουθεί το πέμπτο και τελευταίο μέρος της έρευνας.

Εγγραφή

Αν σας άρεσε το άρθρο, εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων για νέες δημοσιεύσεις.

Προστεθείτε στους 207 εγγεγραμμένους.

2Comments

Add yours
 1. 1
  Ανδρέας Ζουρδός

  Πολύ σημαντική δουλειά, μπράβο! Η κατάρριψη των ισχυρισμών του Campbel από την Minger είναι η ταφόπλακα στα επιχειρήματα της χορτοφαγίας.

  • 2
   Γεωργάς Γεώργιος

   Ευχαριστώ πολύ Αντρέα. Χαίρομαι που το πρώτο σχόλιο στον ιστότοπο μου έρχεται απο ένα όμορο ανήσυχο πνεύμα.

+ Leave a Comment