ανάλυση δυνάμεων

Δύναμη & Ανάλυση Δυνάμεων

Στο ηλεκτρονικό σεμινάριο, Δύναμη & Ανάλυση Δυνάμεων, οι επιστήμονες της άσκησης και τις φυσικοθεραπείας έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν απαραίτητες γνώσης φυσικής που αποτελούν προϋπόθεση:

 1. Για τον προσδιορισμό της επίδρασης των εξωτερικά εφαρμοζόμενων δυνάμεων (αντίσταση) στο μυϊκό σύστημα.
 2. Για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο επιδρούν οι δυνάμεις που αναπτύσσονται από τους μυς κατά την ενεργοποίηση τους (εσωτερικές δυνάμεις) στις αρθρώσεις.
 3. Για τον υπολογισμό της ροπής που παράγεται από τους μυς και εφαρμόζεται στο μυοσκελετικό σύστημα από την εξωτερική αντίσταση.

Ακολουθούν μερικά από τα ερωτήματα – προβλήματα που διερευνά το σεμινάριο:

 1. Ποια η πρακτική εφαρμογή του 2ου νόμου του Newton στην προπόνηση αντιστάσεων;
 2. Τα χαρακτηριστικά μιας δύναμης και η σημασία τους στη δημιουργία μιας άσκησης στην προπόνηση αντιστάσεων.
 3. Ποια η πρακτική εφαρμογή του 3ου νόμου του Newton στην προπόνηση αντιστάσεων;
 4. Ποια η αλληλεπίδραση των δυνάμεων ανάμεσα σε μυς, τένοντες και οστά κατά την εκτέλεση μιας άσκησης;
 5. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συμπιεστική δύναμη που ασκείται από τον τετρακέφαλο στην επιγονατίδα κατά την εκτέλεση διαφορετικών ασκήσεων;
 6. Με ποιόν τρόπο επιδρά η γωνία που σχηματίζει το σχοινί στην έκταση αγκώνων με σχοινί;
 7. Με ποιόν τρόπο επηρεάζεται η άσκηση των πιέσεων πάγκου με μπάρα από την απόσταση (ανοιχτά – κλειστά)  που χωρίζει τις 2 παλάμες;
 8. Η αύξηση της μυϊκής δύναμης ως αποτέλεσμα της μυϊκής υπερτροφίας συνεπάγεται υποχρεωτικά και με αύξηση της αποδοτικότητας;

Με δεδομένο ότι οι F που παράγονται από τους μυς προκαλούν στρέψη ή ακινητοποίηση των αρθρώσεων, γίνεται αντιληπτό ότι για την πλήρη πρακτική αξιοποίηση της ανάλυσης των δυνάμεων είναι απαραίτητη η εκμάθηση του τρόπου υπολογισμού της ροπής (Τ) καθώς επίσης και η σωστή εκμάθηση της πρακτικής σημασίας των ανθρώπινων μοχλικών συστημάτων. Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο μελέτης του σεμιναρίου, Ροπή, Μοχλοβραχίονας & Είδη Μοχλών.

Όροι & Προϋποθέσεις

Με την αγορά κάθε ηλεκτρονικού σεμιναρίου μέσω του διαδικτυακού τόπου, δηλώνετε ρητά πως είστε κάτοχος πτυχίου της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το πωλούμενο προϊόν απευθύνεται σε επαγγελματίες ειδικούς με καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό. Η χρήση του προϊόντος αυτού είναι προσωπική και επιτρέπεται περιοριστικά και μόνο για εσάς που το αγοράζετε και για την εκπαίδευσή σας. Απαγορεύεται η μεταπώλησή του, η αντιγραφή του, η αναδημοσίευσή του και η δημόσια ή άλλη χρήση του για οποιοδήποτε σκοπό, είτε εμπορικό είτε όχι, ή για οποιαδήποτε διαφημιστική/προωθητική ενέργεια.

Περιορισμός Ευθύνης 

Ο Δικαιούχος, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες αποζημιώσεις, ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προσώπων ή περιουσίας ή αξίωση, ακόμη και τρίτων προσώπων, τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τα προς πώληση προϊόντα, με τη χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή του Υλικού, ανεξαρτήτως εάν ο Δικαιούχος ή τα παραπάνω πρόσωπα είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

Αγορά

Μπορείτε να αγοράσετε το σεμινάριο μεταφέροντας το ποσό των 100 ευρώ στον κάτωθι εμπορικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς: GR3501720780005078090315053

Όνομα δικαιούχου: Γεωργάς Γεώργιος

Αιτιολογία – μήνυμα προς δικαιούχο: Σεμινάριο Δύναμη & Ανάλυση Δυνάμεων

Με την ολοκλήρωση της εξόφλησης απαιτείται να στείλετε e-mail στο info@bodysolutions.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Όνομα και Επίθετο
 2. Ημερομηνία γέννησης
 3. Όνομα πατρός
 4. Διεύθυνση και περιοχή κατοικίας
 5. Τηλέφωνο
 6. e-mail που επιθυμείτε να λάβετε το προϊόν

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση  τιμολογίου:

 1. Επωνυμία επιχείρησης
 2. Δραστηριότητα
 3. ΑΦΜ
 4. ΔΟΥ
 5. Διεύθυνση έδρας

Αποστολή προϊόντος

Το προϊόν σας αποστέλλεται  με τη μορφή pdf στο e-mail που έχετε δηλώσει το αργότερο εντός 6 ωρών από την ώρα αποστολής του e-mail με τα  απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση παραστατικού.