Θοδωρής Κάρτσωνας


Θοδωρής Κάρτσωνας

Γνώση από το 0 -100, υψηλό επίπεδο βιοηθικής και εξαιρετική εξατομίκευση σε κάθε ασκούμενο.
Αρχική προσέγγιση με στόχο την εξάλειψη τραυματισμών και ανισσοροπιών και ακόλουθα την έκθεση του ασκούμενου σε εντονότερα προπονητικά προγράμματα, είναι κάτι που σπανίζει στον χώρο αυτό!