μηκοδυναμική σχέση

Μηκοδυναμική & Ταχοδυναμική Σχέση

Σε αυτό το σεμινάριο οι επιστήμονες της άσκησης και της φυσικοθεραπείας έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν πρακτικά την θεωρία της Μηκοδυναμικής & Ταχοδυναμικής σχέσης στην προπόνηση αντιστάσεων.

Για πoιό λόγο μπορεί να ενδιαφέρει τους επιστήμονες της άσκησης και της φυσικοθεραπείας η μηκοδυναμική σχέση;

Η κίνηση ή ακινητοποίηση οποιασδήποτε άρθρωσης ερμηνεύεται από την παρακάτω εξίσωση.

Τ = F X ma  

Τ= ροπή που παράγεται από μυς ή την αντίσταση (π.χ. η μάζα ενός αντικειμένου). Η ροπή αποτελεί αντικείμενο μελέτης του σεμιναρίου Ροπή, Μοχλοβραχίονας & Είδη Μοχλών.

Για τον προσδιορισμό της Τ απαιτείται η ο προσδιορισμός της F και του ma.

F= Η δύναμη που παράγει ο μυς ή η δύναμη που προέρχεται από την αντίσταση.

ma= Ο μοχλοβραχίονας της F του μυός ή της F της αντίστασης.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, η κίνηση ή ακινητοποίηση οποιασδήποτε άρθρωσης εξαρτάται από την σχέση ανάμεσα στην  Τ που παράγουν οι μυς και την Τ που προέρχεται από την αντίσταση.

Παρατηρώντας την εξίσωση της ροπής βλέπουμε ότι το μέγεθος της ροπής καθορίζεται κατά το ήμισυ από την παραγόμενη F. 

Κατά συνέπεια η ορθή και πλήρης κατανόηση της μηκοδυναμικής σχέσης αποτελεί προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της Τ που μπορεί να παραχθεί από το μυϊκό σύστημα.

Ακολουθούν μερικά από τα θέματα που διερευνά το σεμινάριο:

 1. Είναι εφικτή η πρακτική αξιοποίηση της μηκοδυναμικής σχέσης στην προπόνηση αντιστάσεων με αυτούσια μεταφορά των επιστημονικών ευρημάτων που την συνθέτουν;
 2. Ποια μπορεί να είναι η μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή του μήκους των συσταλτών στοιχείων σε έναν διαρθρικό μυ και σε τι βαθμό επηρεάζει την ικανότητα του να παράγει τάση in vivo ;
 3. Πόσο σημαντική και πρακτικά αξιοποιήσιμη, είναι η παραγόμενη παθητική τάση σε θέσεις όπου ο μυς βρίσκεται σε επιμήκυνση in vivo;
 4. Πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συνεισφορά της παθητικής τάσης κατά την βάδιση, το τρέξιμο, ένα επιτόπιο άλμα..;
 5. Με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε πρακτικά την θεωρία της μηκοδυναμικής σχέσης στον σχεδιασμό ασκήσεων στην προπόνηση αντιστάσεων;
 6. Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς της ταχοδυναμικής σχέσης είναι ο σωστός και ποια η πιθανή πρακτική εφαρμογή της;
  • Καθώς η ταχύτητα βράχυνσης των συσταλτών στοιχείων ενός μυ αυξάνεται, η ικανότητα των μυών να παράγουν δύναμη μειώνεται.
  • Καθώς αυξάνεται η εξωτερική αντίσταση που καλείται να υπερνικήσει ένας μυς, η ταχύτητα με την οποία βραχύνονται τα συσταλτά του στοιχεία  μειώνεται.

Όροι & Προϋποθέσεις

Με την αγορά κάθε ηλεκτρονικού σεμιναρίου μέσω του διαδικτυακού τόπου, δηλώνετε ρητά πως είστε κάτοχος πτυχίου της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το πωλούμενο προϊόν απευθύνεται σε επαγγελματίες ειδικούς με καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό. Η χρήση του προϊόντος αυτού είναι προσωπική και επιτρέπεται περιοριστικά και μόνο για εσάς που το αγοράζετε και για την εκπαίδευσή σας. Απαγορεύεται η μεταπώλησή του, η αντιγραφή του, η αναδημοσίευσή του και η δημόσια ή άλλη χρήση του για οποιοδήποτε σκοπό, είτε εμπορικό είτε όχι, ή για οποιαδήποτε διαφημιστική/προωθητική ενέργεια.

Περιορισμός Ευθύνης 

Ο Δικαιούχος, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες αποζημιώσεις, ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προσώπων ή περιουσίας ή αξίωση, ακόμη και τρίτων προσώπων, τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τα προς πώληση προϊόντα, με τη χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή του Υλικού, ανεξαρτήτως εάν ο Δικαιούχος ή τα παραπάνω πρόσωπα είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

Αγορά

Μπορείτε να αγοράσετε το σεμινάριο μεταφέροντας το ποσό των 100 ευρώ στον κάτωθι εμπορικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς: GR3501720780005078090315053

Όνομα δικαιούχου: Γεωργάς Γεώργιος

Αιτιολογία – μήνυμα προς δικαιούχο: Σεμινάριο Μηκοδυναμικής

Με την ολοκλήρωση της εξόφλησης απαιτείται να στείλετε e-mail στο info@bodysolutions.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Όνομα και Επίθετο
 2. Ημερομηνία γέννησης
 3. Όνομα πατρός
 4. Διεύθυνση και περιοχή κατοικίας
 5. Τηλέφωνο
 6. e-mail που επιθυμείτε να λάβετε το προϊόν

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση  τιμολογίου:

 1. Επωνυμία επιχείρησης
 2. Δραστηριότητα
 3. ΑΦΜ
 4. ΔΟΥ
 5. Διεύθυνση έδρας

Αποστολή προϊόντος

Το προϊόν σας αποστέλλεται  με τη μορφή pdf στο e-mail που έχετε δηλώσει το αργότερο εντός 6 ωρών από την ώρα αποστολής του e-mail με τα  απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση παραστατικού.