μηκοδυναμική σχέση

Μηκοδυναμική & Ταχοδυναμική Σχέση

 1. Για ποιο λόγο μπορεί να ενδιαφέρει τον επαγγελματία της άσκησης η μηκοδυναμική σχέση;
 2. Είναι εφικτή η πρακτική αξιοποίηση της μηκοδυναμικής σχέσης στην προπόνηση αντιστάσεων με αυτούσια μεταφορά των επιστημονικών ευρημάτων που την συνθέτουν;
 3. Ποια μπορεί να είναι η μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή τους μήκους των συσταλτών στοιχείων σε έναν διαρθρικό μυ και σε τι βαθμό επηρεάζει την ικανότητα του να παράγει τάση in vivo ;
 4. Πόσο σημαντική και πρακτικά αξιοποιήσιμη είναι η παραγόμενη παθητική τάση σε θέσεις όπου ο μυς βρίσκεται σε επιμήκυνση in vivo;
 5. Πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συνεισφορά της παθητικής τάσης κατά την βάδιση, το τρέξιμο, ένα επιτόπιο άλμα..;
 6. Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς της ταχοδυναμικής σχέσης είναι ο σωστός και ποια η πιθανή πρακτική εφαρμογή της;
  • Καθώς η ταχύτητα βράχυνσης των συσταλτών στοιχείων ενός μυ αυξάνεται η παραγόμενη τάση – δύναμη μειώνεται.
  • Καθώς αυξάνεται η εξωτερική αντίσταση που καλείται να υπερνικήσει ένας μυς η ταχύτητα με την οποία βραχύνονται τα συσταλτά του στοιχεία (κατ’ επέκταση και η ταχύτητα κίνησης του μέλους) μειώνεται.

Όροι & Προϋποθέσεις

Με την αγορά κάθε ηλεκτρονικού σεμιναρίου μέσω του διαδικτυακού τόπου, δηλώνετε ρητά πως είστε κάτοχος πτυχίου της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το πωλούμενο προϊόν απευθύνεται σε επαγγελματίες ειδικούς με καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό. Η χρήση του προϊόντος αυτού είναι προσωπική και επιτρέπεται περιοριστικά και μόνο για εσάς που το αγοράζετε και για την εκπαίδευσή σας. Απαγορεύεται η μεταπώλησή του, η αντιγραφή του, η αναδημοσίευσή του και η δημόσια ή άλλη χρήση του για οποιοδήποτε σκοπό, είτε εμπορικό είτε όχι, ή για οποιαδήποτε διαφημιστική/προωθητική ενέργεια.

Περιορισμός Ευθύνης 

Ο Δικαιούχος, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες αποζημιώσεις, ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προσώπων ή περιουσίας ή αξίωση, ακόμη και τρίτων προσώπων, τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τα προς πώληση προϊόντα, με τη χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή του Υλικού, ανεξαρτήτως εάν ο Δικαιούχος ή τα παραπάνω πρόσωπα είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

Αγορά

Μπορείτε να αγοράσετε το σεμινάριο μεταφέροντας το ποσό των 40 ευρώ στον κάτωθι εμπορικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς: GR3501720780005078090315053

Όνομα δικαιούχου: Γεωργάς Γεώργιος

Αιτιολογία – μήνυμα προς δικαιούχο: Σεμινάριο Μηκοδυναμικής

Με την ολοκλήρωση της εξόφλησης απαιτείται να στείλετε e-mail στο info@bodysolutions.gr με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Όνομα και Επίθετο
 2. Ημερομηνία γέννησης
 3. Όνομα πατρός
 4. Διεύθυνση και περιοχή κατοικίας
 5. Τηλέφωνο
 6. e-mail που επιθυμείτε να λάβετε το προϊόν

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση  τιμολογίου:

 1. Επωνυμία επιχείρησης
 2. Δραστηριότητα
 3. ΑΦΜ
 4. ΔΟΥ
 5. Διεύθυνση έδρας

Αποστολή προϊόντος

Το προϊόν σας αποστέλλεται  με τη μορφή pdf στο e-mail που έχετε δηλώσει το αργότερο εντός 6 ωρών από την ώρα αποστολής του e-mail με τα  απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση παραστατικού.