Θα μπορώ να καταλάβω και να εκτελώ σωστά τις ασκήσεις μέσω των παρεχόμενων βίντεο της υπηρεσίας αν δεν έχω μεγάλη εμπειρία στην προπόνηση αντιστάσεων;


Έχουμε φροντίσει ώστε τα βίντεο να είναι όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και να προσομοιάζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη φυσική μας παρουσία στο χώρο του ασκούμενου. Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την αναλυτικότητα και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουμε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την επιδεικνυόμενη άσκηση.