Για την απάντηση οποιουδήποτε ερωτήματος που σχετίζεται με την άσκηση αλλά δεν αφορά το περιεχόμενο του τρέχοντος εξατομικευμένου προγράμματος και το περιεχόμενο του απεσταλμένου αρχείου excel, προβλέπεται επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και αν ναι πως προσδιορίζεται;


Ναι προβλέπεται. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω Skype με χρονοχρέωση που ανέρχεται στο 1 ευρώ το λεπτό.