Πόσο κοστίζει και τι περιλαμβάνει η υπηρεσία remote personal training;


Η υπηρεσία κοστολογείται στα 300 ευρώ και περιλαμβάνει:

  • Τη λήψη (μέσω Skype), επεξεργασία και αξιοποίηση ιατρικού ιστορικού καθώς και όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης.
  • Την επεξεργασία και αξιοποίηση των απαιτούμενων φωτογραφιών και βίντεο, που σχετίζονται με τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εξατομικευμένου προγράμματος.
  • Τη δημιουργία και παράδοση εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης και φυσικών δραστηριοτήτων, συνοδευόμενο από όλες τις απαραίτητες επισημάνσεις και διευκρινήσεις.
  • Την εφ’ όρου ζωής πρόσβαση στα βίντεο των ασκήσεων που εμπεριέχονται στο τρέχον εξατομικευμένο πρόγραμμα καθώς και οποιασδήποτε νέας άσκησης περιέχεται σε μελλοντικά προγράμματα.
  • Την επίλυση κάθε προβλήματος και την απάντηση κάθε ερωτήματος (μέσο Skype ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που σχετίζεται με το εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης καθώς και οποιαδήποτε άλλη οδηγία εμπεριέχεται στο απεσταλμένο αρχείο excel.
  • Τη συστηματική παρακολούθηση της προόδου και της επιτήρησης του εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης και φυσικών δραστηριοτήτων.