Στο κόστος της υπηρεσίας συμπεριλαβάνεται ο ΦΠΑ;


Ναι.