Αν μετά την ολοκλήρωση της λήψης και επεξεργασίας του ιατρικού ιστορικού και όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με την υπηρεσία remote personal training, η απάντηση είναι αρνητική, επιβαρύνομαι οικονομικά για τη συνεδρία μέσω Skype;


Όχι, ο ενδιαφερόμενος δεν υπόκειται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.