Αποστέλοντας ηλεκτρονικό μηνύμα στο info@bodysolutions.gr για προγραμματισμό και πραγματοποίηση του ραντεβού που σχετίζεται με την λήψη ιατρικού ιστορικού.

Μυοσκελετικη διερευνηση
Για κάθε νέο ασκούμενο διεξάγουμε πρώτα εξατομικευμένη μυοσκελετική διερεύνηση και λήψη ιστορικού