Η χρονική διάρκεια κάθε προγράμματος καθορίζεται απο τα μέσα άσκησης που διαθέτει ο ασκούμενος και την προπονητική εμπειρία του.

Μυοσκελετικη διερευνηση
Για κάθε νέο ασκούμενο διεξάγουμε πρώτα εξατομικευμένη μυοσκελετική διερεύνηση και λήψη ιστορικού