Πόσο μπορεί να διαρκέσει χρονικά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης;


Μπορεί να διαρκέσει από 4 έως και 12 εβδομάδες.