Κάθε πότε ανανεώνεται το πρόγραμμα άσκησης;


Η χρονική διάρκεια κάθε προγράμματος καθορίζεται απο τα μέσα άσκησης που διαθέτει ο ασκούμενος, την προπονητική εμπειρία και τους στόχους του.